Share code đưa bài viết mới ra trang chủ Forum Xtgem bản hoàn chỉnh bởi kuhienbmt | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code đưa bài viết mới ra trang chủ Forum Xtgem bản hoàn chỉnh bởi kuhienbmt
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
demo: http://bmt24h.xtgem.com

Hướng Dẫn Sử Dụng:

- Download file host.zip đính kèm, up lên host, giải nén ra vpr.php ra sửa autologin thành của bạn
- Tiếp theo
vào quản lí xtgem thư mục _xtgem_templates trong này tạo tiếp thư mục forum và ten và data
- Import file xtforum-home.js, xtforum-pageing.js, xtforum-ngaunhien.js đính kèm ở dưới vào thư mục forum vừa tạo.
- Sửa forum phần code hiện guestbook nếu không có thì dùng forum AiChat sẽ có, dùng include của TWIG mục đích đưa file xtforum-home.js ra nơi cần hiện topic. Sửa trong file có link tenwap thành tên wap bạn.
- Vào file TWIG của forum tìm đoạn chỉ hiện trong thread (Nghĩa là trong mỗi topic ấy) thêm *code này (nhớ chỉnh lại đường dẫn đến vpr.php)

Khi tạo xong tất cả sẽ có lỗi error include mọi người vào _xtgem_templates tạo file bv.js nội dung là "test", vào thư mục ten và data tạo file "test" nội dung là "test thử" OK.

Vào Wap đi từng topic để index

Nguồn: kuhienbmt
Tập tin đính kèm
* code.js
· text/html
· 116B
* xtforum-home.js
· text/html
· 1.22KB
* xtforum-ngaunhien.js
· text/html
· 1.11KB
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
file bo xung
Tập tin đính kèm
* xtforum-pageing.js
· text/html
· 1.42KB
* host.zip
· text/html
· 12.18KB
▲ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Forum , Share , trang , Xtgem , kuhienbmt


Snack's 1967