XtGem Forum catalog
Share code style css hiệu ứng xoay tròn 360 độ | Html, css, javacripst, php, jquery | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code style css hiệu ứng xoay tròn 360 độ
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
@-moz-keyframes roll {
 100% { 
 -moz-transform: rotate(360deg); @-o-keyframes roll { 100% {
 -o-transform: rotate(360deg); @-webkit-keyframes roll { 100% {
 -webkit-transform: rotate(360deg); body{
 -moz-animation-name: roll;
 -moz-animation-duration: 2s;
 -moz-animation-iteration-count: 1;
 -o-animation-name: roll; -o-animation-duration: 2s;
 -o-animation-iteration-count: 2;
 -webkit-animation-name: roll;
 -webkit-animation-duration: 2s;
 -webkit-animation-iteration-count: 1;
 }
Copy code

trên là ap dụng cho toàn trang web. bạn cũng có thể ap dụng riêng trên hình ảnh bằng cách thay tên class body
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: tròn , code , 360 , xoay , độ