pacman, rainbows, and roller s
Share code Forum Xtgem Bmt24h bản cập nhật | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code Forum Xtgem Bmt24h bản cập nhật
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
* Mod đăng nhập mới có thể Chat
* Xoá Bot
...
Nhiều thứ mà code năm xưa không có. Hãy import về _xtgem_templates theo đúng thứ tự. http://bmt24h.xtgem.com/xtgem_temp và không thay đổi gì nhé!

Code file index: *code-index.js

*Nếu là Wap mới hoặc chưa có guestbook vào thị trường > tiện ích > xt guest thêm tiện ích.

Nguồn: kuhienbmt
- Edited:  hanthienhau )
18-04-2016
Tập tin đính kèm
* bmt24h.zip
· text/html
· 12.1KB
* code-index.js
· text/html
· 788B
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: nhật , Bmt24h , code , Xtgem , Forum