Ring ring
Share code forum Xtgem AiChat | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code forum Xtgem AiChat
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
Là code forum AiChat đang dùng. ai muốn ngâm để tìm hiểu TWIG thì dùng thử.


→demo: http://aichat.wap.sh/forum

Import toàn bồ code sau về thư mục /_xtgem_templates http://aichat.wap.sh/code/forum

Code hiến thị forum http://aichat.wap.sh/code/forum/home.js (import ngang root sau đó đổi tên thành index nhé)

Nguồn: tiaxgame - 2hi.Biz
Tập tin đính kèm
* code-forum-2hi.zip
· text/html
· 14.47KB
* home.js
· text/html
· 789B
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: AiChat , Xtgem , forum , Share , forum