Share code Flash đối thoại vui cho Wap Xtgem | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code Flash đối thoại vui cho Wap Xtgem
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
- Share code flash đối thoại vui cho wap xtgem code này sẽ tạo nên một cuộc đối thoại mạng xã hội ngay trên đầu Wap tạo nên những nụ cười và tò mò cho người truy cập
img
Dán code này vào _header hoặc nơi muốn hiển thị:
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase=" <a class="blue" href="http://fpdownload.macromedia.com" target="_blank" title="http://fpdownload.macromedia.com">http://fpdownload.macromedia.com</a> /pub/shockwave/cabs/flash /swflash.cab#version=10,0,0,0" name="home" id="home" align="middle" height="212" width="800"> <br />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDohome"> <br />
<param name="movie" value=" <a class="blue" href="http://uhm.vn" target="_blank" title="http://uhm.vn">http://uhm.vn</a> /forum/home.swf?msg=Ê mọi người FAMILY 11a1 ơi!có tin này HOT lắm nè!!|Có chuyện gì HOT băng wapsite 10a1 chứ???|Tui nghe nói anh Tú Super Quy Ây đẹp Trai lắm,Đang học Lớp 10a1 Ta á!!|wow.Đã quá.ảnh đẹp trai như KimBum.Mà ảnh có bồ chưa??|Chưa.ảnh còn đang ALONE |Uh!Oh...đi xin sđt ảnh đã:X|Thế thì mình mau mau CUA ảnh kẻo trễ:x| anh Tú Super Quy Ây của ta trước mak,,đứa nào dành ta đập mỏ!!!!! :))"><br />
<param name="loop" value="false"> <br />
<param name="menu" value="false"> <br />
<param name="quality" value="best"> <br />
<param name="scale" value="noscale"> <br />
<param name="wmode" value="transparent"> <br />
<param name="bgcolor" value="#cccccc"> <br />
<embed src=" <a class="blue" href="http://uhm.vn/forum" target="_blank" title="http://uhm.vn/forum">http://uhm.vn/forum</a> /home.swf?msg=Ê mọi người FAMILY 10a1 ơi!có tin này HOT lắm nè!!|Có chuyện gì HOT băng wapsite 10a1 chứ???|Tui nghe nói anh Tú Super Quy Ây đẹp Trai lắm,Đang học Lớp 11a1 Ta á!!|wow.Đã quá.ảnh đẹp trai như KimBum.Mà ảnh có bồ chưa??|Chưa.ảnh còn đang ALONE |Uh!Oh...đi xin sđt ảnh đã:X|Thế thì mình mau mau CUA ảnh kẻo trễ:x| anh Tú Super Quy Ây của ta trước mak,,đứa nào dành ta đập mỏ!!!!!" loop="false" menu="false" quality="best" scale="noscale" wmode="transparent" bgcolor="#CCCCCC" swliveconnect="true" id="home" name="home" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage=" <a class="blue" href="http://www.adobe.com" target="_blank" title="http://www.adobe.com">http://www.adobe.com</a> /go/getflashplayer" align="middle" height="212" width="877"></embed></object><br />
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: thoại , code , thoại , code , Flash


Polly po-cket