Old school Swatch Watches
Share Code Ai đang Online, Ai đang ở đây Trên Xtgem | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share Code Ai đang Online, Ai đang ở đây Trên Xtgem
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
Code xem ai đang online trên Xtgem đơn giản cho Wap/Web dùng function và XtScript

Bước 1: Dán code này vào _footer Wap
<xt:widget id="online" user="viptruyen" mode="counter" page="/online.php" time="7" />


Bước 2: Tạo file online.php rồi dán code sau vào: *online.js

Xong và Xem thành quả!
Nguồn: dead
Tập tin đính kèm
* online.js
· text/html
· 746B
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Xtgem , đây , đang , Share , Share