Insane
Module import smiley cho johncms | Johncms | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Module import smiley cho johncms
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
P/s: dành cho những con lười thôi nhé :cuoi:
Cái này dành cho admin muốn thêm smiley sẽ k cần đăng nhập vào host...code sẽ tự unzip và update smile :D
Cái này có 3 lựa chọn:
1, import từng smile.
2,import 1 file zip smiley qua url.
3,upload file smiley .zip.
Tải file đính kèm giải nén lên host.
Mở panel/index.php
tìm :
'sitemap',
Copy code

thêm vào bên dưới:
'import_sml',
Copy code

tìm tiếp :
'<li><a href="index.php?act=smileys">' . $lng['refresh_smileys'] . '</a></li>' .
Copy code

thêm vào dưới :
(core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=import_sml">Import Smileys</a></li>' : '') .
Copy code

Done :))
Nguồn: Inuwap.mobi
Tập tin đính kèm
* import-smiley-by-inu.zip
· application/zip
· 1.92KB
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Module , johncms , import , cho , smiley