Ring ring
Hướng dẫn cài đặt JavaScript BBcode Toolbar - Công cụ viết BBcode nhanh cho Form | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Hướng dẫn cài đặt JavaScript BBcode Toolbar - Công cụ viết BBcode nhanh cho Form
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
img
Bước 1: Chèn JavaScript sau vào trước form:
<script type="text/javascript">
  function tag(text1,text2){
    if((document.selection)){
      document.form.msg.focus();
      document.form.document.selection.createRange().text = text1+document.form.document.selection.createRange().text+text2
    }else if(document.forms['form'].elements['msg'].selectionStart!=undefined){
      var element=document.forms['form'].elements['msg'];
      var str=element.value;
      var start=element.selectionStart;
      var length=element.selectionEnd-element.selectionStart;
      element.value=str.substr(0,start)+text1+str.substr(start,length)+text2+str.substr(start+length)
    }else{
      document.form.msg.value+=text1+text2
    }
  };
  function show_hide(a){
    b=document.getElementById(a);
    if(b.style.display=="none"){
      b.style.display="block"
    }else{
      b.style.display="none"
    }
  }
</script>
Copy code- Bước 2: Thêm thuộc tính
+ Trong thẻ form thêm thuộc tính name="form"
+ Trong thẻ textarea, nếu thuộc tính name khác "msg" thì tìm trong đoạn JavaScript trên chỗ nào có msg thì thay hết thành name của textarea

Cách sử dụng:
Để thêm một nút bấm, chỉ cần thêm code theo mẫu sau:
<a href="javascript:tag('[strong]', '[/strong]')">In đậm</a>

Thay [strong] và [/strong] thành thẻ mở và đóng bbCode theo ý muốn!
Chỉ với vài dòng code JavaScript là bạn đã hoàn thành tool viết bbcode nhanh rồi đấy!
Chúc các bạn thành công!
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Toolbar , Form , Công , cho , Hướng