[Share] template highslide hình ảnh cho johncms | Johncms | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ [Share] template highslide hình ảnh cho johncms
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
Yêu cầu: add bản template mới nhất tại http://forum-vn.wap.sh/index/__xt/share-modun-template-giong-vbb-cho-johncms-by-inuyasha/thread-osr2ak8om6guvx3i5205d5az2is8wu6ocdf3q5.html đây :troll2:
Demo :
img
img
--Download tệp tin đính kèm bên dưới upload và giải nén lên host.
--vào cpadmin->import template : import file product-highslide.xml lên.
vào template đã add để chỉnh sửa lại cho phù hợp haha
Done !
nguồn: http://inuwap.mobi - Inuyasha
- Edited:  hanthienhau )
19-04-2016
Tập tin đính kèm
* mod-highslide-image-johncms.zip
· application/zip
· 108.76KB
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: highslide , johncms , hình , hình , template


Ring ring