XtGem Forum catalog
Code hiển thị đường dẫn bị lỗi tại file 404 Xtgem | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Code hiển thị đường dẫn bị lỗi tại file 404 Xtgem
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
Bạn hãy tạo file với tên 404 ở thư mục gốc (root) và ghi nội dung báo lỗi vào file này. Khi bạn truy cập vào link không tồn tại, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng tới file 404 vừa tạo.!


Code thông báo link lỗi tại file 404
Nếu dùng code này <xt:url> tại file 404 sẽ hiện lên link lỗi là domain/404 mặc dù trên thanh trình duyệt ta đang là ... ví dụ http://kusdinks.waphall.com/link-sai

Đoạn script sau sẽ khắc phục điều đó, Code xuất hiện link lỗi do khách nhập trên thanh trình duyệt
<p class="list1"><script type="text/javascript">
 document.write("URL : " + window.location.href);   
</script> lúc này không tồn tại</p>
Copy codeChúc các bạn thành công!
Nguồn: Kusdinks
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: đường , hiển , thị , đường , file