Code Function Get Link Xtgem đầy đủ nhất | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Code Function Get Link Xtgem đầy đủ nhất
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
Như anh em đã biết chức năng get URL xtgem, Lấy URL wap xtgem đầy đủ ở xtgem thường dùng là <xt:url> có chức năng lấy URL của các file, không lấy được link dạng get ví dụ domain.com/file.html?id=5 thì chỉ lấy domain.com/file.html

đây là code get full URL wap xtgem <xt:canonical_uri /> chức năng lấy URL xtblog, xtforum và link dạng get, post
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: nhất , Function , đầy , Link , Code


pacman, rainbows, and roller s